За контакт с Дайс - Софтуер, Електроника и Търговия ООД

- Структурни кабелни системи, Търговия с компютърни и мрежови компоненти
Dais Software Ltd

- Transfer to Corporate Web Site of
Dais Software - software development company focusing on Digital Banking solutions